Kjeld­sen gik vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MA­JOR En en­kelt dan­sker kla­re­de cut­tet ved årets sid­ste ma­jor­tur­ne­ring i golf, PGA Cham­pions­hip. Sø­ren Kjeld­sen gik fre­dag nat dansk tid ba­nen i Spring­fi­eld i del­sta­ten New Jer­sey i én un­der par, og der­med for­må­e­de han med nød og na­ep­pe at for­bed­re sit spil fra tors­dag, hvor han gik ba­nen i par – 70 slag.

Kjeld­sen kla­re­de dog cut­tet, og der­med spil­ler dan­ske­ren og­så med i we­e­ken­dens fi­na­ler­un­der. Fra en delt 34. plads slog han ud i går af­tes ef­ter avi­sen hav­de de­ad­li­ne.

Tur­ne­rin­gens an­den dan­sker, Thor­b­jørn Ole­sen, kla­re­de til gen­ga­eld ik­ke cut­tet, ef­ter at han gik ba­nen i fi­re over par. Li­ge­som Kjeld­sen lag­de Ole­sen ud med at gå ba­nen i par tors­dag.

An­der­le­des godt gik det for den for­sva­ren­de me­ster, Ja­son Day, der un­der­vejs la­ve­de syv bir­di­es på ot­te hul­ler og for­blev i top­stri­den, hvor Jim­my Wal­ker og Ro­bert Streb lig­ger si­de om si­de på før­ste­plad­sen.

De to ame­ri­ka­ne­re har beg­ge brugt 131 slag ef­ter 36 hul­ler - ni un­der par. Ar­gen­tin­ske Emi­li­a­no Gril­lo og au­stral­ske Ja­son Day er beg­ge to slag ef­ter de før­en­de.

Wal­ker så la­en­ge ud til at slut­te da­gen i fø­rer­sa­e­det, men en bo­gey på 18. hul be­tød, at Ro­bert Streb fan­ge­de sin ame­ri­kan­ske kol­le­ga til sidst.

Da­gen igen­nem spil­le­de Streb med stort over­skud, og han end­te med at gå de 18 hul­ler i im­po­ne­ren­de syv un­der par. Det er en tan­ge­ring af re­kor­den for den bed­ste run­de i PGA Cham­pions­hip.

Hen­rik Sten­son fort­sat­te sit sta­bi­le spil og lig­ger på fem­te­plad­sen ef­ter end­nu en run­de i tre slag un­der par. Sven­ske­ren vandt tid­li­ge­re i juli Bri­tish Open, hvor og­så Sø­ren Kjeld­sen lå langt frem­me.

Nor­dir­ske Rory McIl­roy kla­re­de ik­ke cut­tet, ef­ter at den tid­li­ge­re ver­den­set­ter tors­dag hav­de gå­et en hor­ri­bel run­de i fi­re over par.

Ver­dens­rang­li­stens num­mer fi­re lå før fre­da­gens run­de num­mer 121. Det var ik­ke no­get, som en an­sta­en­dig run­de på én un­der par kun­ne ret­te op på, og nor­di­re­ren kan der­for hol­de tid­lig we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.