Duk­ke­de op ef­ter fem uger

I he­le fem uger led­te Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti og en fru­stre­ret fa­mi­lie fra Fre­dens­borg ef­ter de­res 17-åri­ge dat­ter, Met­te.

BT - - NEWS -

På sam­me må­de som Emi­lie Meng var hun og­så for­s­vun­det spor­løst, men det var ef­ter et hjem­me­be­søg fra Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, hvor hun var ind­lagt for­en spi­se­for­styr­rel­se.

Hun for­svandt 6. de­cem­ber 2015, og po­li­ti­et hav­de kun over­våg­nings­bil­le der­fra Hil­le­rød Sta­tion på for­svin­dings da­ge no­get en­kelt­sig­nal fra hen­des mo­bil på Val­by Sta­tion at gå ef­ter.

Men ef­ter 37 da­ge ringede Met­te Hof­f­mann til sin fa­mi­lie fra Ho­ved­ba­ne­går­den i Ber­lin og sag­de, at nu vil­le hun ger­ne hjem igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.