Ka­emp imod Er­do­gan

BT - - DEBAT - TYRKIET Hol­ger Øster Mor­ten­sen, Od­der

I 1987 an­søg­te Tyrkiet for­melt om op­ta­gel­se, ef­ter i en år­ra­ek­ke at ha­ve haft nog­le as­so­ci­e­rings­af­ta­ler med det eu­ro­pa­ei­ske fa­el­les­skab. Si­den har bl.a. Cy­pern-pro­ble­met hin­dret Tyr­ki­ets op­ta­gel­se i EU. Og se­ne­st har føl­ger­ne af det fejl­slag­ne mi­li­ta­er­kup sat en ef­fek­tiv ka­ep i hju­let for tyr­ker­nes eu­ro­pa­ei­ske øn­sker. Vil­kår­li­ge an­hol­del­ser, fy­rin­ger af tu­sin­der, luk­ning af me­di­er og avi­ser, ryg­ter om tor­tur­ka­el­dre, ta­le om ge­nind­fø­rel­se af døds­straf etc. ude­luk­ker nu fuld­sta­en­digt en­hver plan for Tyr­ki­ets EU-drøm­me.

Han­del­s­af­ta­ler? Ja! Na­to? Ja! Men boy­kot Tyrkiet – bliv bor­te der­fra. Og tyr­ke­re i al­le lan­de – ale­ne i Tys­kland er der 3 mio. tyr­ke­re – for­en jer. Ka­emp imod Er­do­gans dik­ta­to­ri­ske pla­ner for Tyrkiet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.