• FEM TIP TIL SPYD PÅ GRILL

BT - - SØNDAG -

1.

Husk al­tid at drys­se salt på kø­det, in­den du ma­ri­ne­rer og ste­ger det. Salt­nin­gen mør­ner kø­det og gør det me­re saf­tigt.

2. Det er en god idé at ma­ri­ne­re kød, der skal gril­les, el­ler al­ter­na­tivt pens­le det med god rap­so­lie. Så sa­et­ter kø­det sig ik­ke fast i gril­l­ri­sten. Men pas på, at kød med ma­ri­na­de ik­ke får for hård var­me. Ma­ri­na­de bran­ker let.

3. Ma­ri­na­den skal ha­ve god tid til at tra­en­ge ind i kø­det. Ma­rinér det der­for om mu­ligt al­le­re­de da­gen in­den og al­tid mindst ot­te ti­mer før gril­l­ning.

4. Hvis du bru­ger tra­es­pyd, skal de opblø­des i vand i 30 min. in­den på­sa­et­ning af kød. Prøv al­ter­na­tivt at bru­ge fri­ske af­bla­de­de sta­eng­ler af ros­ma­rin som grills­pyd.

5. Husk og­så, at pe­ber kom­mes på ef­ter endt steg­ning, da man­ge pe­ber­ty­per bra­en­der af og ud­vik­ler en grim smag ved de hø­je tem­pe­ra­tu­rer, der op­nås på en grill.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.