At­léti­co Madrid hen­ter an­grebs­stjer­ne

BT - - DOLAINRMIOARKS SPORTSAVIS -

At­léti­co Madrid har for­sta­er­ket kon­kur­ren­cen på an­grebs­po­si­tio­ner­ne frem mod den kom­men­de sa­e­son. Klub­ben med­del­te i går, at man har købt den fran­ske an­gri­ber Ke­vin Ga­meiro i Se­vil­la, hvor han de se­ne­ste tre sa­e­so­ner har va­e­ret med til at vin­de Eu­ro­pa Le­ague. Ga­meiro får en fi­re­årig kon­trakt i ho­ved­stads­klub­ben, be­tin­get af at han be­stod gårs­da­gens la­e­ge­tjek. Iføl­ge Reu­ters bli­ver Se­vil­la be­talt 32 mil­li­o­ner eu­ro, hvil­ket sva­rer til 238 mil­li­o­ner kro­ner, for at slip­pe den lyn­hur­ti­ge an­gri­ber. Be­lø­bet kan alt ef­ter pra­e­sta­tio­ner sti­ge yder­li­ge­re. Han har sco­ret 39 mål i 92 liga­kam­pe for Se­vil­la. Se­vil­la fik al­le­re­de af­lø­se­ren på plads fre­dag, da man le­je­de den ar­gen­tin­ske an­gri­ber Luci­a­no Viet­to i net­op At­léti­co Madrid. /

Ke­vin Ga­meiro (Se­vil­la) ka­em­per med Javi­er Ma­s­che­ra­no (Bar­ce­lo­na). Nu skif­ter Ga­meiro til At­léti­co Madrid. FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.