Rusland for­ven­ter 266 at­le­ter til OL i Rio

BT - - DOLAINRMIOARKS SPORTSAVIS -

Når OL i Rio de Ja­neiro of­fi­ci­elt åb­nes fre­dag, bli­ver det med del­ta­gel­se af 266 rus­si­ske at­le­ter. Det for­ven­ter Ruslands sport­s­mi­ni­ster, Vi­ta­ly Mut­ko. Oprin­de­ligt var 387 rus­se­re kva­li­fi­ce­re­de til OL, men en af­gø­rel­se fra Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) lod det va­e­re op til hver en­kelt spe­ci­al­for­bund at af­gø­re, om de vil­le ha­ve del­ta­gel­se af rus­si­ske at­le­ter grun­det om­fat­ten­de do­ping­mi­stan­ke. »Den­ne mor­gen kan jeg an­non­ce­re, at vi vil va­e­re re­pra­e­sen­te­ret i 29 ud af 34 di­sci­pli­ner med i alt 266 at­le­ter,« si­ger Mut­ko til sport­ska­na­len Match-TV iføl­ge AFP. Han reg­ner med, at de sid­ste svøm­me­del­ta­ge­re får til­la­del­se til at del­ta­ge lør­dag. - I vand­sport hav­de vi et hold på 35 oprin­de­ligt, og nu er 26 af dem ble­vet god­kendt, si­ger Mut­ko, selv om op­lys­nin­gen ik­ke er kon­fir­me­ret af Det In­ter­na­tio­na­le Svøm­me­for­bund (Fi­na). 67 rus­si­ske at­le­ti­ku­dø­ve­re og ot­te va­egt­løf­te­re er blandt dem, som ik­ke har få­et til­la­del­se til at del­ta­ge ved OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.