STARTGRID

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÅ­DAN STAR­TER KØRERNE I DAG PÅ HOCKENHEIM 1: Ni­co Ros­berg, Mer­ce­des 2: Lewis Ha­milt­on, Mer­ce­des 3: Da­ni­el Ric­ci­ar­do, Red Bull 4: Max Ver­stap­pen, Red Bull 5: Ki­mi Raik­ko­nen, Fer­ra­ri 6: Se­ba­sti­an Vet­tel, Fer­ra­ri 7: Valt­te­ri Bot­tas, Wil­li­ams 8: Ni­co Hül­ken­berg, For­ce In­dia 9: Ser­gio Pe­rez, For­ce In­dia

10: Fe­lipe Mas­sa, Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.