Syv an­mel­der kra­en­kel­ser

BT - - NYHEDER -

I alt syv pi­ger og kvin­der har for­talt po­li­ti­et, at de er ble­vet be­fam­let el­ler på an­den må­de har få­et kra­en­ket de­res blu­fa­er­dig­hed på årets Lan­gelands­festi­val.

»Episo­der­ne har fun­det sted i lø­bet af he­le den uge, festi­va­len har va­ret,« forta­el­ler vagt­chef Chri­sti­an Rasmussen.

Sa­ger­ne er kom­met frem, ef­ter at en 16-årig pi­ge nat­ten til lør­dag blev fast­holdt og be­fam­let af tre un­ge ma­end. Det ske­te på et om­rå­de af festi­va­len, hvor man kan op­hol­de sig gra­tis.

Ud fra pi­gens sig­na­le­ment fandt po­li­ti­et frem til tre dren­ge på 15, 16 og 17 år, som blev sig­tet for blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se.

Dren­ge­ne blev løsladt ef­ter endt af­hø­ring, men pi­gens an­mel­del­se fik po­li­ti­et til at op­for­dre an­dre, der hav­de op­le­vet no­get lig­nen­de, til at hen­ven­de sig.

»Det er der nu seks an­dre, der har gjort,« si­ger Chri­sti­an Rasmussen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.