Kar­das­hi­an får tip af re­a­li­ty­stjer­ne

BT - - NYHEDER -

Det va­rer ik­ke la­en­ge, før­end at ver­den kan ta­ge imod et nyt med­lem af Kar­das­hi­ankla­nen.

Rob Kar­das­hi­an, der er bror til de kend­te Kar­das­hi­an­sø­stre, skal nem­lig va­e­re far for før­ste gang, men al­le­re­de nu har den 29-åri­ge tv-per­son­lig­hed få­et go­de råd om li­vet som far fra fa­mi­lie­med­lem­met Scott Di­si­ck, der sam­men med Rob Kar­das­hi­ans sto­re­sø­ster Kourt­ney Kar­das­hi­an har tre børn.

Det skri­ver E! News, som har talt med Scott Di­si­ck og spurgt ham, hvil­ke råd han har gi­vet til den kom­men­de far.

»Tag hver dag, som om det er en ny dag. Be­gynd for­fra, va­er til ste­de, va­er glad og hav en po­si­tiv ener­gi og en po­si­tiv vi­be, så dit barn kom­mer ind i ver­den med en po­si­tiv ener­gi,« lød rå­det fra Scott Di­si­ck, der og­så har stor til­tro til Rob Kar­das­hi­ans ev­ner som far.

»Jeg tror, han kom­mer til at bli­ve ut­ro­lig. Han har et af de stør­ste hjer­ter, jeg no­gen­sin­de har set. Han er ba­re en fan­ta­stisk fyr, og jeg er så glad på hans veg­ne,« lød det des­u­den fra den er­far­ne tv-per­son­lig­hed.

Rob Kar­das­hi­an ven­ter barn med sin for­lo­ve­de, mo­del­len Blac Chy­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.