Ja, in­gen va­el­ger selv at bli­ve over­va­eg­tig

BT - - DEBAT -

FLEM­M­ING MØL­LER MOR­TEN­SEN

er me­get kla­re, og det er og­så grun­den til, at vo­res na­bo­lan­de har det re­gel­sa­et, som eks­per­ter­ne an­be­fa­ler. I dag er si­tu­a­tio­nen den, at vi ik­ke til­by­der pa­tien­ter­ne den bed­ste be­hand­ling. Det skal vi ret­te op på. Mi­ni­ste­ren skal va­e­re åben om an­be­fa­lin­gen, for­di hvis hun ik­ke føl­ger eks­per­ter­nes an­be­fa­lin­ger til ret­nings­linjer­ne, så skal hun ud i et for­svar for, hvor­for hun ik­ke gør det. Sam­ti­dig forta­el­ler man ik­ke pa­ti en­te rne sand­he­den, hvis man ik­ke føl­ger de fag­li­ge an­be­fa­lin­ger.

ANBEFALINGERNE FRA EKS­PER­TER­NE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.