Nej, man skal ta­ge ansvar for sig selv

BT - - DEBAT -

MET­TE ABILD­GAARD

klart, at for nog­le er løs­nin­gen at få en fed­me­o­pe­ra­tion, hvis der vit­ter­ligt ik­ke er an­dre ud­ve­je. Men jeg har og­så hørt mas­ser af ek­semp­ler på folk, som går og ar­bej­der på at ta­ge de sid­ste 15 ki­lo på, for­di så kom­mer de over den magi­ske gra­en­se, der ud­lø­ser en ope­ra­tion. Det er et van­vit­tigt sam­fund, hvor man op­for­drer til, at man ik­ke ta­ger ansvar for sig selv, men blot ven­ter på, at sta­ten går ind og lø­ser pro­ble­met for en selv.

MEN DET ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.