Må­ling: Kvin­de gu­ver­nør i Tokyo

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang no­gen­sin­de bli­ver det en kvin­de, der ef­ter alt at døm­me kan sa­et­te sig på gu­ver­nør­po­sten i den ja­pan­ske ho­ved­stad, Tokyo.

Tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Yuri­ko Koi­ke fø­rer op­ta­el­lin­gen, vi­ser de fo­re­lø­bi­ge re­sul­ta­ter med to tred­je­de­le af stem­mer­ne talt op.

Hun har da og­så fejret sej­ren og lover i en ta­le, at hun vil ta­ge an­der­le­des fat i stor­by­en.

»Jeg vil le­de Tokyo på en ene­stå­en­de må­de og ska­be et Tokyo, som I al­drig har set ma­ge til,« si­ger den 64-åri­ge ve­te­ran­po­li­ti­ker til si­ne til­ha­en­ge­re.

Hun var en af de i alt 21 kan­di­da­ter, der stil­le­de op ved gu­ver­nør­val­get, som blev holdt, ef­ter at den tid­li­ge­re gu­ver­nør, Yoi­chi Masuzoe, gik af ef­ter en pen­ge­skan­da­le.

Masuzoe har va­e­ret en nøg­le­per­son i kam­pen for at få De Olym­pi­ske Le­ge (OL) til Tokyo i 2020.

Nu bli­ver det Koi­ke, der skal få styr på by­ens for­be­re­del­ser op til OL, som har va­e­ret pra­e­get af en ra­ek­ke skan­da­ler og ik­ke mindst uven­tet hø­je ud­gif­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.