Godt nyt til Cliff-fans

BT - - KULTUR -

NYT AL­BUM Cliff Ri­chard sit gen­nem­brud’. Det var bl.a. den of­fi­ci­el­le bri­ti­ske nyhed­s­tje­ne­ste BBC, der var med til at gi­ve sex-an­kla­ger­ne om­ta­le. Fal­ske ryg­ter Cliff me­ner, at BBC så­le­des var med til at spre­de fal­ske ryg­ter. Og der­for har po­p­stjer­nen sagsøgt BBC for dét, der sva­rer til godt ti mil­li­o­ner kro­ner.

Der­for er det og­så be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, at selv­sam­me BBC nu har lo­vet at støt­te kampag­nen for det kom­men­de al­bum med al­le mid­ler - må­ske som et pla­ster på sår­et.

Cliff Ri­chard fyl­der 76 år til ok­to­ber. Men stem­men er sta­dig i top­form.

Og blandt fans over he­le klo­den er han sta­dig kendt som Eng­lands svar på El­vis Pres­ley. Stil­ma­es­sigt har kna­eg­ten, der vok­se­de op i Lon­don, over­le­vet bå­de disko, punk og grun­ge. Og bl.a. i Dan­mark har han en stor loy­al fanska­re, der nu med spa­en­ding kan se frem til et nyt al­bum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.