KOMMENTAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

2017-sa­e­der­ne spid­ser til, er det ty­de­ligt, at Ke­vin Magnus­sen har brug for al den hja­elp, han kan få. GO, K-MAG! Til­lyk­ke til Lewis Ha­milt­on. Bri­ten lig­ner al­le­re­de - igen - en urør­lig ver­dens­me­ster. Lewis Ha­milt­on kø­rer på et an­det ni­veau end re­sten af fel­tet i øje­blik­ket. Og nu kan han ta­ge på som­mer­fe­rie, hvor han kan slå be­ne­ne op og va­e­re godt til­freds med tin­ge­nes til­stand. Ha­milt­on er ba­re fuld­sta­en­dig su­ve­ra­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.