Red Bull

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der var ik­ke de helt sto­re over­ra­skel­ser un­der Tys­klands Grand Prix. Det er dog be­ma­er­kel­ses­va­er­digt, hvor­dan Red Bull nu la­eg­ger stor af­stand til Fer­ra­ri. Red Bull er ube­tin­get Mer­ce­des ene­ste ud­for­drer og bå­de Ric­ci­ar­do og Ver­stap­pen slut­te­de for­an Ros­berg og de to Fer­ra­ri-ra­ce­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.