DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er lidt al­ter­na­ti­ve kam­pe, der er på Tips13-kupo­nen for ti­den, men det for­hin­drer ik­ke tip­per­ne i at va­e­re dyg­ti­ge til at ram­me de 13 tegn.

Så­le­des var der he­le 20 tip­pe­re, der ram­te al­le kam­pe­ne rig­ti­ge i lør­dags til en ge­vinst på 12.500 kro­ner, og fak­tisk var der slet ik­ke pen­ge til 10 rig­ti­ge på grund af kupo­nens man­ge fa­vo­rit­sej­re, hvil­ket gi­ver ja­ck­pot på na­e­ste lør­dags kupon.

Kupo­nens stør­ste fa­vo­rit var så­le­des FC Kø­ben­havn, som sik­kert ind­fri­e­de for­vent­nin­ger­ne med en sejr på 4-0 over FC Nord­s­ja­el­land, mens In­ver­ness, St. Jo­hn­sto­ne og Dun­dee FC i den skot­ske Bet­fred Cup og­så sik­kert ind­fri­e­de for­vent­nin­ger­ne med stor­sej­re.

Ene­ste sto­re over­ra­skel­se var så­le­des, at Al­bion Rovers fik uaf­gjort ude mod Kil­mar­no­ck, hvil­ket og­så var med til at sik­re, at der trods alt var pen­ge til 11 rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.