1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB har lidt skuf­fen­de blot hen­tet to po­int mod de to op­ryk­ke­re, men i beg­ge kam­pe har man skabt bun­ke­vis af chan­cer og med An­ders K. Jacobsen og Ras­mus Fester­sen har man et af ra­ek­kens bed­ste an­grebs­par. Mod­sat er de­fen­si­ven ud­for­dret med ka­ran­ta­e­ne til Ken­neth Emil Pe­ter­sen og en ska­de til Izun­na Uzo­chukwu, og mod Lyng­by gav man for­bav­sen­de man­ge chan­cer va­ek. AaB har godt nok mi­stet of­fen­si­ve pro­fi­ler som Lukas Spal­vis og Ni­co­laj Thomsen, men har sta­dig skabt gan­ske pa­ent med chan­cer og bør og­så få sco­ret i af­te­nens kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.