2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Djur­går­den har va­e­ret elen­di­ge si­den EM-pau­sen. Man har tabt samt­li­ge tre kam­pe si­den da og blot sco­ret en en­kelt gang - og ta­bet af top­sco­rer Sam Jo­hn­son har va­e­ret til at få øje på. Her har man så oveni nyind­kø­bet Ot­h­man El Ka­bir i ka­ran­ta­e­ne og en re­la­tivt lang ska­des­li­ste, og der­for er det sva­ert at se, hvor­for Kal­mar ik­ke skal va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter hér. Kal­mar svin­ger godt nok me­get, men le­ve­re­de en af sa­e­so­nens bed­ste pra­e­sta­tio­ner se­ne­st ude mod Malmö FF, hvor man fortjent fik uaf­gjort med hjem, og skal ha­ve go­de chan­cer for en sejr i af­ten.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.