’Vi skal ik­ke tu­de over Eu­ro­pa’

BT - - SUPERLIGA - Chri­sti­an Wint­her Jo­han­sen | chwj@spor­ten.dk

Lyng­by hen­te­de sa­e­so­nens før­ste sejr, mens sølvvin­der­ne fra sid­ste sa­e­son sta­dig står på ét po­int for tre kam­pe.

Mens Søn­derjy­ske le­ve­rer flot­te re­sul­ta­ter på stri­be i Eu­ro­pa Le­agu­e­kval’en, se­ne­st med en ude­ba­ne­sejr mod pol­ske Zag­le­bie Lu­bin, har det kne­bet med re­sul­ta­ter­ne i Su­per­liga­en.

I går kun­ne man dog ha­ve set frem til lidt oprejs­ning mod op­ryk­ker­ne fra Lyng­by, men bol­den blev al­drig put­tet ind fra søn­derjy­der­ne, og i ste­det kun­ne Mik­kel Ry­gaard bra­ge kam­pens en­li­ge mål ind til Lyng­by-sejr.

Det var hel­ler ik­ke til­freds­stil­len­de, forta­el­ler Jakob Mi­chel­sen til BT.

»Ry­gaard spar­ker den rig­tig flot ind, men vi har mulig­he­den for at for­hin­dre må­let før spar­ket. Det lig­ne­de en ty­pisk 0-0-kamp, hvor vi mang­le­de det sid­ste skarp­hed. Vi hav­de ik­ke de ev­ner til at ska­be et co­me­ba­ck, som el­lers ken­de­teg­ner os,« si­ger Jakob Mi­chel­sen.

Spil­le­re som Jo­han Absa­lon­sen, Tom­my Be­ch­mann og Marc Dal Hen­de var al­le ble­vet spa­ret fra start til kam­pen mod Lyng­by, men på trods af ro­ke­rin­ger­ne mang­le­de der sta­dig ener­gi.

»Vi hav­de net­op ro­te­ret for at ska­be no­get frisk­hed, men vi så tra­et­te ud til sidst. Ef­ter de­res scor­ing hav­de vi ik­ke ener­gi­en til at pres­se på.«

Har det ko­stet for jer i Su­per­liga­en, at I spil­le­de Eu­ro­pa Le­ague tors­dag?

»Om det er det ta­et­te pro­gram, der er skyld i, at vi kun står med ét po­int for tre kam­pe, skal jeg la­de va­e­re us­agt. Vi skal ik­ke tu­de over, at vi spil­ler i Eu­ro­pa. Kamp­plan­la­eg­ger­ne gi­ver de dan­ske hold go­de for­ud­sa­et­nin­ger før kam­pe­ne i Eu­ro­pa.«

Hvad ta­ger I med fra kam­pen til tors­da­gens re­tur­kamp mod Zag­le­bie?

»Kam­pen er uden be­tyd­ning for tors­dag. Vi kom­mer til at gå all-in, for der skal en ny pragt­pra­e­sta­tion til mod et me­get sta­er­kt polsk hold, hvis vi skal vi­de­re, og det kom­mer vi til at va­e­re helt klar til,« si­ger han.

FRANK CI­LI­US

Lyng­by fik før­ste sejr.FO­TO:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.