Fl­o­ri­da vil ha­ve zi­ka-hja­elp

BT - - NYHEDER -

I den ame­ri­kan­ske del­stat Fl­o­ri­da har man nu re­gi­stre­ret 14 per­so­ner, der me­nes at va­e­re smit­tet af zi­kavirus fra myg­ge­bid i et om­rå­de om­kring Mi­a­mi. Fl­o­ri­das gu­ver­nør, Ri­ck Scott, op­ly­ser, at man har kon­sta­te­ret 10 nye til­fa­el­de si­den fre­dag. Myn­dig­he­der­ne hav­de kon­sta­te­ret tre ma­end og en en­kelt kvin­de, der til­sy­ne­la­den­de hav­de få­et zi­kavirus­sen fra myg­ge­bid.

Tid­li­ge­re har man re­gi­stre­ret fle­re end 1.600 smit­te­de i USA, men det er før­ste gang, de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der re­gi­stre­rer smit­te­de, der me­nes at ha­ve få­et virus­sen fra lo­ka­le myg.

Fl­o­ri­das gu­ver­nør har bedt det ame­ri­kan­ske cen­ter for syg­dom­s­kon­trol (CDC) om hja­elp. Gravi­de op­for­dres al­le­re­de til at hol­de sig va­ek fra et om­rå­de nord for det cen­tra­le Mi­a­mi. Ri­ck Scott har bedt de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der om at sen­de et hold spe­ci­a­li­ster, der skal hja­el­pe med at be­gra­en­se spred­ning.

Sta­tens Se­rum In­sti­tut me­ner, at der er for tid­ligt at op­da­te­re rej­se­vej­led­nin­gen til Fl­o­ri­da.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.