Slottet er Tåsin­ges stolt­hed

BT - - NYHEDER -

GODS EL­LER GULD al­le de nye til­tag skal vi og­så be­va­re det helt unik­ke pra­eg, Val­de­mars Slot har. Hvis du står på ho­ved­trap­pen og kig­ger ud, så er det alt an­det end ’ti­vo­li’, du ser. Min ka­ep­he­st er, at selv om vi føl­ger med ti­den med de ting, vi kan til­by­de, så skal ste­det sta­dig frem­stå som et au­ten­tisk slot på sam­me må­de, som det har gjort i na­e­sten 400 år,« si­ger Frits Thora­rin­s­son, god­s­for­val­ter og di­rek­tør.

Kim Højland, 47, er zoo­lo­gisk kon­ser­va­tor og in­de­ha­ver af Fyns Na­tur­va­er­k­sted. Han er tøsing - ja, det kal­des en be­bo­er på Tåsin­ge - og han har kun godt at si­ge om Val­de­mars Slot. Det er gan­ske en­kelt et ikon for øen syd for Svend­borg.

»Hvis folk ude­fra er i tvivl om, hvor Tåsin­ge lig­ger, kan man ba­re na­ev­ne Val­de­mars Slot. Så ved de det med det sam­me. På den må­de har slottet stor be­tyd­ning. Det tra­ek­ker man­ge turi­ster til og er med til at ska­be en mas­se liv her­ne­de, som ik­ke kun kom­mer slottet selv til go­de,« si­ger Kim Højland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.