Al­di drop­per salg af bu­ra­eg

BT - - NYHEDER -

Føtex, Bil­ka, Net­to, Ir­ma, Kvi­ck­ly, Su­perBrugs­en, Dag­li’Brugs­en, Fak­ta og Lidl gjor­de det først.

Men nu har og­så Al­di valgt at si­ge nej tak til bu­ra­eg. Det sker i samt­li­ge 4.870 bu­tik­ker på ver­dens­plan, op­ly­ser de­tail­kon­cer­nen. Be­slut­nin­gen om at for­by­de de kon­tro­ver­si­el­le aeg er sket i sam­ar­bej­de med dy­re­vel­fa­erds­or­ga­ni­sa­tio­nen Ani­ma samt Open Wing Al­li­an­ce.

Og hos først­na­evn­te klap­per man i ha­en­der­ne over band­lys­nin­gen:

»Vi gla­e­der os over, at en stor kon­cern som Al­di va­el­ger at ind­fø­re en to­talt bu­ra­eg­fri politik. Det sen­der et sta­er­kt sig­nal til he­le bran­chen om, at det er for­kert at hol­de høns på så lidt plads, at de ik­ke en­gang kan stra­ek­ke vin­ger­ne,« si­ger kampag­ne­chef i Ani­ma, Li­na Lind Chri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.