Bjørn sprang i svøm­mepø­len

BT - - NYHEDER -

Som­mer­var­men i Ca­li­for­ni­en blev til­sy­ne­la­den­de for me­get for en vild bjørn, der fandt en swim­m­ing­pool, hvor den kun­ne bli­ve af­kø­let. Pø­len lig­ger i ha­ven hos en fa­mi­lie i by­en Arca­dia øst for Los An­ge­les, og fa­mi­li­en til­kald­te po­li­ti­et for at få løst si­tu­a­tio­nen. Po­li­ti­et op­tog en vi­deo af den svøm­men­de bjørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.