Su­per­stjer­ne hyl­der på­rø­ren­de til sku­dof­re

BT - - NYHEDER -

Det var me­re end blot en fejring i ung­dom­mens tegn, da Te­en Choi­ce Awards søn­dag fandt sted. Den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­le­rin­de Jes­si­ca Al­ba valg­te at hyl­de på­rø­ren­de til sku­dof­re ved at in­vi­te­re dem på sce­nen un­der showet.

»Jeg er yd­myg over for dis­se me­get mo­di­ge un­ge, hvis liv er ble­vet re­vet fra hin­an­den af sku­depi­so­der,« skri­ver ’Fan­ta­stic Four’stjer­nen på sin In­s­ta­gram-pro­fil, hvor hun har lagt et bil­le­de af sig selv og fle­re teenagere, der al­le har mi­stet et fa­mi­lie­med­lem i en sku­depi­so­de, op.

På sce­nen op­for­dre­de hun til, at man på in­ter­net­tet bru­ger hash­tag­get #stop­t­he­vi­o­len­ce (stop vol­den, red.) til at vi­se sin støt­te til de un­ge på­rø­ren­de og sam­ti­dig sa­et­te fo­kus på USAs vå­ben­lov­giv­ning, der de se­ne­ste uger har va­e­ret til vold­som debat.

»Det bli­ver ved med at ske, og det bli­ver nødt til at stop­pe,« sag­de en fø­lel­ses­la­det Al­ba på sce­nen og hen­vi­ste til, at der har va­e­ret me­gen debat om em­net, for­di kri­ti­ke­re me­ner, at det er for nemt at er­hver­ve sig et sky­de­vå­ben i USA. Den ame­ri­kan­ske san­ger Ne-Yo frem­før­te des­u­den en ver­sion af Mar­vin Gay­es sang ’What’s Go­ing On’ for og­så at sa­et­te fo­kus på em­net. Te­en Choi­ce Awards af­hol­des hvert år, og vin­der­ne af pri­ser­ne, der om­hand­ler alt fra film og tv til sport og mo­de, va­el­ges af de ame­ri­kan­ske teenagere.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.