Co­los­se­um om­dan­net til Poké­mon Go-are­na

BT - - NYHEDER -

Turi­ster med ka­me­ra­er var byt­tet ud med un­ge men­ne­sker med mo­bil­ka­me­ra­er, da Ita­li­ens stør­ste for­sam­ling af Poké­mon Go­spil­le­re mød­tes for­an Co­los­se­um i Rom. Over 1.000 Poké­mon-ja­e­ge­re trod­se­de he­debøl­gen for at ja­ge mon­stre i ho­ved­sta­dens hi­sto­ri­ske by­mid­te, sam­ti­dig med at de fik en gu­i­det rund­t­ur i det hi­sto­ri­ske om­rå­de.

»Med ka­me­ra­et kan vi se po­ké­mo­ner­ne, som be­fin­der sig ta­et på en per­son el­ler et monu­ment, og via ap­pen kan du la­e­re om ste­dets hi­sto­rie, for­di de for­skel­li­ge ’po­ké-stops’ of­te er ta­et på et monu­ment,« for­kla­re­de Mi­ri­a­na Pic­ca­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.