Ef­ter­lyst for vold og af­pres­ning

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et vil me­get ger­ne ha­ve fin­gre­ne i 19-åri­ge Hous­sen Nas­ser, der har va­e­ret ef­ter­lyst si­den be­gyn­del­sen af maj 2016. Det op­ly­ser Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti.

Man­den er sig­tet i fle­re sa­ger pri­ma­ert om bed­ra­ge­ri og af­pres­ning be­gå­et mod an­dre un­ge ho­ved­sa­ge­ligt i Kø­ge og Her­føl­ge samt en sag om grov vold.

Hous­sen Nas­ser be­skri­ves som al­min­de­lig af byg­ning, 170 cen­ti­me­ter høj med sort hår. Han har en ta­to­ve­ring af fem nav­ne på høj­re overarm.

»Vi har en for­mod­ning om, at han hu­se­rer i Kø­ge- og Her­føl­ge­om­rå­det, for­di han bli­ver ved med at be­gå kri­mi­na­li­tet i om­rå­det,« si­ger Pia Fen­ger, po­li­ti­kom­mis­sa­er og ef­ter­forsk­nings­le­der.

Hous­sen Nas­ser er iføl­ge po­li­ti­kom­mis­sa­e­ren ik­ke far­lig, men hvis man ser ham el­ler har op­lys­nin­ger om hans op­holds­sted, skal man un­der­ret­te Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti på te­le­fon 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.