Mad­pak­ke be­talt af sta­ten

BT - - DEBAT -

Spørgs­må­let er, om sam­fun­det kan va­e­re li­geg­lad med, at tra­et­hed og sult nedsa­et­ter bør­ne­nes ind­la­e­ring? (...) Et fa­el­les ek­stra­må­l­tid i klas­ser­ne – og ger­ne en frugt­kurv i lø­bet af da­gen – kan ind­fø­res nu. Det er ik­ke dyrt. Det kan snildt fi­nan­si­e­res på en ju­ste­ring af to­baks­af­gif­ten. Og det kan hja­el­pe bør­ne­ne, mens po­li­ti­ke­re og fora­el­dre tyg­ger på dén med po­li­tisk og fa­mi­li­a­ert an­svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.