MARTIN HEN­RIK­SEN

Ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer, Dansk Fol­ke­par­ti

BT - - DEBAT -

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi sy­nes, den af­gø­rel­se, der al­le­re­de var truf­fet om ud­vis­ning, bur­de stå ved magt. Der er for man­ge mu­lig­he­der for at an­ke og kla­ge. Et af­slag bur­de respek­te­res og va­e­re en­de­ligt. Nej, men jeg tror, de fle­ste ad­vo­ka­ter med asylan­sø­ge­re som kli­en­ter prø­ver at få de­res sa­ger i pres­sen og få op­ma­er­k­som­hed på den må­de. Det har haft be­tyd­ning for an­dre sa­ger. Man kan ik­ke af­vi­se, at det og­så er sket her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.