I seng med Er­do­gan

BT - - DEBAT -

EU har få­et syl­tet sig ind i en si­tu­a­tion, hvor vi skal se ly­digt til, mens Er­do­gan fø­rer sig frem som en bøl­let dik­ta­tor, hvor al­le kri­ti­ke­re bli­ver kna­eg­tet, fa­engs­let, fy­ret el­ler tor­te­ret i enor­me an­tal. Ud­rens­nin­ger­ne er na­ep­pe fa­er­di­ge end­nu. (...) EU tør ik­ke ma­e­le et kri­tisk ord, selv om det skri­ger til him­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.