Men­ne­sker med

BT - - NYHEDER -

ELI­TE OL-at­le­ter nok skri­ve un­der på. Rej­sen til det ver­den­s­oms­pa­en­den­de og an­er­kend­te sport­s­sta­ev­ne er for langt de fle­ste bå­de lang, hård og ud­mat­ten­de.

Fored­rags­hol­der og tid­li­ge­re eli­te­ro­er Eskild Eb­be­sen har i den grad smagt mo­sten.

I 1996 var han selv til OL med ’Guld­fi­rer­ne’ for før­ste gang, og i alt har han fem OL-me­dal­jer med i ba­ga­gen. Af eg­ne er­fa­rin­ger ved han, at OL ik­ke er no­get, man ba­re li­ge ka­ster sig ud i.

»At va­e­re eli­tesport­s­u­dø­ver er en livs­stil.

De fle­ste OL-del­ta­ge­re har tra­e­net må­l­ret­tet i rig­tig man­ge år, og ud over tra­e­nin­gen skal de og­så spi­se rig­tigt, sove rig­tigt og sør­ge for at ha­ve det godt men­talt.

De må gi­ve af­kald på en mas­se ting og kan ik­ke li­ge ta­ge i by­en med ven­ner­ne, men til gen­ga­eld får de nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser,« si­ger han. Be­var mo­ti­va­tio­nen For en eli­tesport­s­u­dø­ver er det iføl­ge Eskild Eb­be­sen først og frem­mest vig­tigt at ha­ve de ret­te for­ud­sa­et­nin­ger rent kro­p­s­ligt. Hvis man er to me­ter høj, bli­ver det sva­ert at gø­re kar­ri­e­re som ma­rat­hon­lø­ber, og om­vendt er chan­cen for at få suc­ces på ba­sket­bal­l­ba­nen ik­ke sa­er­lig stor, hvis

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.