DET SKAL DU ISA­ER VA­E­RE OP­MA­ER­K­SOM PÅ

BT - - NYHEDER - Kil­de: raadtil­pen­ge.dk, HK Han­del

Tjek, at den løn, der står på din løn­sed­del, sva­rer til din overenskomst.

Skriv i din ka­len­der, hvor­dan du ar­bej­der, og sam­men­lign ti­mer­ne med din løn­sed­del.

Tjek, om di­ne til­la­eg er med på løn­sed­len. Må­ske har du ret til til­la­eg for sa­er­li­ge kva­li­fi­ka­tio­ner el­ler ska­e­ve ar­bejds­ti­der. Va­er op­ma­er­k­som på, om der frem­går fe­rie af din løn­sed­del.

Un­der­søg, om din ar­bejds­gi­ver ind­be­ta­ler kor­rekt til din pen­sion. På din overenskomst el­ler kon­trakt kan du se, hvad pro­cent­sat­sen skal va­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.