HBO for­sva­rer se­rie-vold­ta­eg­ter

BT - - NYHEDER -

Det har vakt vre­de og kri­tik, at HBO-se­ri­en ’Ga­me of Thro­nes’ fle­re gan­ge har vist sce­ner med vold­ta­egt og seksu­el vold mod kvin­der. Men pro­gram­chef Ca­sey Bloys for­sva­rer se­ri­ens ud­tryk:

»Vol­den er ik­ke kun spe­ci­fik mod kvin­der. Den er mod ma­end og kvin­der. Den er ik­ke diskri­mi­ne­ren­de. Ma­end bli­ver og­så dra­ebt,« ly­der det fra OBH­che­fen, der fort­sa­et­ter:

»Man har ik­ke set ma­end bli­ve vold­ta­get. Men ma­end bli­ver ka­stre­ret, og en mand bli­ver fodret med en ka­ge med si­ne søn­ner i. Vol­den er li­ge­ligt for­delt.«

Ca­sey Bloys, HBOs pro­gram­chef.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.