Grand Prix-le­gen­de med i ’Vild med dans’

BT - - TV/RADIO -

og­så va­e­ret min stør­ste kon­kur­rent gen­nem he­le mit pro­fes­sio­nel­le liv. Sø­ren og jeg vandt Me­lo­di Grand Prix’et tre gan­ge, og så vandt hun én gang i 1989, og fra da af har det va­e­ret hen­de, der har va­e­ret Grand Prixdron­nin­gen. Så det er da lidt sjovt, at jeg nu kan slå hen­de på al­de­ren – selv­om jeg alt­så ik­ke fø­ler mig ret gam­mel,« si­ger Kir­sten Sig­gaard til TV2.

Ud over Kir­sten Sig­gaard del­ta­ger og­så Julie Bert­hel­sen, Tho­mas But­tens­chøn, Lau­ra Bach, Le­ne Bei­er, Sø­ren Fauli og Pa­tri­ck Jør­gen­sen. Jeg har al­tid el­sket at dan­se, og jeg ny­der at va­e­re til fest, hvor der er lidt dans. Men jeg har ik­ke prak­ti­se­ret det ret me­get, for­di mit lod jo al­tid har va­e­ret at syn­ge for an­dre, der har dan­set

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.