’DET BLI­VER NOK NER­VEPI­R­REN­DE’

BT - - SPORTEN -

CHAM­PIONS LE­AGUE-KVAL over FC Nord­s­ja­el­land lør­dag.

»Den bre­de trup er må­ske det, der de­fi­ne­rer os al­ler­mest li­ge nu,« lød det fra Dela­ney, og tra­e­ner Sol­bak­ken er og­så godt til­freds med den trup, han rå­der over.

»Vi er til­fred­se med star­ten, og isa­er på kant-po­si­tio­ner­ne er vi bred­de,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

På kan­ter­ne rå­der kø­ben­hav­ner­ne blandt an­dre over Kas­per Kusk, Benjamin Ver­bic, Yous­sef Tou­touh og Ras­mus Falk, der al­le har fun­det vej til net­ma­sker­ne i sa­e­son­star­ten. I 4-0-sej­ren over FC Nord­s­ja­el­land var det ny­til­kom­ne Ras­mus Falk og Kas­per Kusk, som er i gang med sin an­den sa­e­son i FC Kø­ben­havn, der funk­le­de, og Stå­le Sol­bak­ken ha­ef­ter sig ved, at der er for­holds­vis man­ge nye an­sig­ter i trup­pen.

»Vi skal hu­ske, at man­ge af spil­ler­ne blot har va­e­ret her i et år og så­dan set er gan­ske nye spil­le­re i FCK, så man­ge af dem kan fort­sat ud­vik­le sig,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

I Ru­ma­e­ni­en star­te­de Ras­mus Falk ude, men stod for op­la­eg­get til Tho­mas Dela­neys ud­lig­ning kort ef­ter, han blev skif­tet ind i an­den halv­leg. Kas­per Kusk var ik­ke med på grund af et skrub, men den dob­bel­te målsco­rer fra sej­ren over FC Nord­s­ja­el­land er til rå­dig­hed igen.

»Ja, det er de,« ly­der det kor­te svar fra Sol­bak­ken uden na­er­me­re over­vej­el­ser om star­top­stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.