Na­dal er sta­dig OL-tvivl­s­om

BT - - SPORTEN - SKA­DET SPANIER

En af ten­nis­spor­tens stør­ste stjer­ner Ra­fa­el Na­dal ved end­nu ik­ke, om han bli­ver klar til at dy­ste ved OL i Rio, der be­gyn­der på fre­dag.

Spa­ni­e­ren har dø­jet med en hånd­leds­ska­de si­den French Open i maj og har der­for mis­set blandt an­det Wim­b­ledon, men han hå­ber fort­sat at bli­ve klar til tur­ne­rin­gen i Rio.

»Jeg vil tra­e­ne her de kom­men­de da­ge og så be­slut­te, hvad der er bedst for mig og hol­det,« si­ger Na­dal iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Han er ud­set til at del­ta­ge bå­de i sing­le og i her­redoub­le sam­men med Marc Lopez, men uan­set hvad bli­ver det ik­ke på det yp­per­ste ni­veau, er­ken­der Na­dal.

»Jeg kom­mer ik­ke til at va­e­re på mit bed­ste ni­veau i nog­le af ra­ek­ker­ne. Jeg har ik­ke kon­kur­re­ret i to må­ne­der og har ik­ke tra­e­net me­get hel­ler,« si­ger Na­dal ef­ter an­kom­sten til Bra­si­li­en.

Han mis­se­de OL for fi­re år si­den grun­det en ska­de. Fi­re år tid­li­ge­re vandt han guld i Beijing.

Ved OL i Rio er Na­dal ud­na­evnt til at va­e­re fa­ne­ba­e­rer for det sam­le­de span­ske OL-hold.

Fle­re af spor­tens stør­ste stjer­ner er fra­va­e­ren­de ved OL. Schweize­ren Ro­ger Fe­de­rer er på grund af en ska­de ude re­sten af året. Den ca­na­di­ske Wim­b­ledon-fi­na­list Mi­los Ra­o­nic har meldt af­bud grun­det frygt for zi­kavirus.

/ritzau/Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.