Ue­nig­hed om van der Vaarts ska­eb­ne

BT - - SPORTEN -

Søn­da­gens sto­re nyhed i dansk fod­bold var, at Ra­fa­el van der Vaart an­gi­ve­ligt er på vej til FC Midtjyl­land.

De før­ste book­ma­ke­re er al­le­re­de nu ude med od­ds på, hvor­vidt han rent fak­tisk kom­mer på kon­trakt i det midtjy­ske - og de er mildt sagt me­get ue­ni­ge.

Nor­di­cBet er­kla­e­rer det nem­lig ret så us­and­syn­ligt, at han kom­mer til FC Midtjyl­land, idet man blot gi­ver 1,40 på, at han ik­ke er på kon­trakt, når trans­fer­vin­du­et sma­ek­ker i, mens Dan­ske Spil gi­ver he­le 1,90, at det ik­ke sker mod blot 1,80 på, at han rent fak­tisk hav­ner i FC Midtjyl­land.

»Det vil va­e­re et no­get af et scoop for FCM og he­le in­ter­es­sen for Su­per­liga­en, hvis Ra­fa­el van der Vaart lan­der en kon­trakt med den midtjy­ske klub, men vi ser det som et ab­so­lut sand­syn­lig sce­na­rie,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.