DEN FAVORABLE

QARABAG - VIKTORIA PLZEN

BT - - SPORTEN -

CHAM­PIONS LE­AGUE KVAL., KLOK­KEN 18:30

UAF­GJORT EF­TER FØR­STE HAL VLEG

Det før­ste op­gør i Plzen blev et me­get chan­ce­fat­tigt et af slagsen. Blot én en­kelt af­slut­ning in­den­for ram­men blev det til i det før­ste mø­de, som da og­så end­te uden mål, og nu hvor den før­ste kamp end­te må­l­løst, vil der gi­vet­vis fra beg­ge lej­re va­e­re stor fo­kus på ik­ke at la­ve fejl - spe­ci­elt Qarabag vil stå i en me­get sva­er si­tu­a­tion med et mål imod, og da hol­dets styr­ke i for­vej­en er en god or­ga­ni­sa­tion og at de er sva­e­re at ned­bry­de, lug­ter det i den grad af en for­sig­tig start på kam­pen. Der­for prø­ves her et spil på uaf­gjort ef­ter de før­ste 45 mi­nut­ter.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil OD­DS HOS AN­DRE UDBYDERE

UNIBET .......................................................................................... 1,94 BET365 .......................................................................................... 1,95 SPORTINGBE T .......................................................................... 1,91

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.