’Det mest ba­re gik f

BT - - NYHEDER -

AFMAGT Han kom­mer ta­et­te­re på, som om han vil uden om hen­de. I ste­det ta­ger man­den fat i hen­de, og hi­ver Rik­ke ned på jor­den.

Hun for­sø­ger at slå ud ef­ter ham, men man­den er så ta­et på hen­de, at hun ik­ke kan gø­re or­dent­lig mod­stand. ’Bi­der mig i ar­men’ »Han bi­der mig i ar­men og i hal­sen. Jeg bi­der ham og­så i mun­den, da han for­sø­ger at pres­se tun­gen ind i min mund. Han får truk­ket mig ind i en busk, hvor han halvt kva­e­ler mig ved at hol­de mig for mund og na­e­se, så jeg ik­ke kan tra­ek­ke vej­ret,« forta­el­ler Rik­ke.

Fra bu­skad­set kan Rik­ke se, at der går fle­re men­ne­sker for­bi ude ved sta­tio­nen. Så hun skri­ger. Skri­ger i håb om, at no­gen kom­mer hen­de til undsa­et­ning. Han bi­der mig i ar­men og i hal­sen. Jeg bi­der ham og­så i mun­den, da han for­sø­ger at pres­se tun­gen ind i min mund. Han får truk­ket mig ind i en busk, hvor han halvt kva­e­ler mig ved at hol­de mig for mund og na­e­se, så jeg ik­ke kan tra­ek­ke vej­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.