I So­ma­lia

Bar­ske og be­skid­te fa­engs­ler

BT - - NYHEDER -

FAENGSLET

Kom­mer Omer Has­san Sheik Mu­se imid­ler­tid til at skul­le ind­kvar­te­re sig i et af lan­dets an­dre fa­engs­ler, kan han se frem til at skul­le le­ve un­der helt an­dre vil­kår. Pla­get af syg­dom Iføl­ge det bri­ti­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, der bl.a. har an­sva­ret for im­mi­gra­tion, gra­en­se­kon­trol og asyl­vur­de­rin­ger, er for­hol­de­ne i so­ma­li­ske fa­engs­ler ’bar­ske, be­skid­te, over­fyld­te og syg­doms­pla­ge­de med rin­ge mu­lig­he­der for be­hand­ling’.

Si­den Omer Has­san Sheik Mu­se blev an­holdt i So­ma­lia i ju­ni 2014, har han fle­re gan­ge gi­vet ud­tryk for, at han ger­ne vil til Dan­mark, forta­el­ler hans for­svar­sad­vo­kat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.