Tiårig dreng død ef­ter tra­fi­ku­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En tiårig dreng er død ef­ter en al­vor­lig tra­fi­ku­lyk­ke man­dag ef­ter­mid­dag ved Has­le på Born­holm, skri­ver Born­holms Ti­den­de.

Dren­gen sad i en per­son­bil med si­ne fora­el­dre og ot­te­åri­ge sø­ster, da tra­fi­kuhel­det ske­te. Fa­mi­li­en, der er fra Sja­el­land, var på fe­rie på Born­holm og på vej mod Has­le.

»Bi­len stop­per op og skal svin­ge til ven­stre. Så kom­mer der en per­son­bil bag­fra med en per­son i, som over­ser, at de hol­der stil­le og ban­ker op i bag­en­den på bi­len,« for­tal­te vagt­chef Jan Han­sen fra Born­holms Po­li­ti man­dag til Ritzau.

Dren­gen blev bragt til Born­holms Ho­spi­tal og se­ne­re flø­jet til Rigs­ho­spi­ta­let med he­li­kop­ter. Men hans liv stod ik­ke til at red­de. Re­sten af dren­gens fa­mi­lie og fø­re­ren af den an­den bil kom ik­ke til ska­de ved ulyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.