Trump: Hil­lary er Dja­ev­len selv

BT - - NYHEDER -

Den re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat, Do­nald Trump, sø­ger sta­dig dy­be­re i det ame­ri­kan­ske sprog for at sa­et­te sin de­mo­kra­ti­ske mod­stan­der, Hil­lary Cl­in­ton, til va­egs. Nu er det Dja­ev­len selv, han sam­men­lig­ner hen­de med, skri­ver BBC.

Det ske­te på et valg­mø­de i en sko­le i sta­ten Penn­sylva­nia. Her an­greb han Cl­in­tons tid­li­ge­re ri­val Ber­nie San­ders for at ka­pi­tu­le­re over for hen­de på det de­mo­kra­ti­ske par­ti­kon­vent i sid­ste uge.

»Han ind­gik en pagt med Dja­ev­len,« sag­de Trump, der er kendt for at gi­ve si­ne mod­stan­de­re til­nav­ne – hans na­er­me­ste ri­val til den re­pu­bli­kan­ske no­mi­ne­ring se­na­tor Ted Cruz kald­te han i må­neds­vis løg­n­ag­ti­ge Ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.