525 bjør­ne­po­ter fun­det i tol­den

BT - - NYHEDER -

Det rus­si­ske told­va­e­sen gjor­de man­dag en ma­ka­ber op­da­gel­se, da de fandt 525 bjør­ne­po­ter. Ef­ter en ak­tion mod smug­le­re kun­ne tol­der­ne ik­ke ba­re be­slag­la­eg­ge bjør­ne­po­ter­ne, men og­så 3.978 minks­kind samt ad­skil­li­ge an­dre smug­ler­va­rer på en båd i Kha­ba­rovsk-re­gio­nen i det øst­li­ge Si­bi­ri­en i Rusland. Det skri­ver TV2 Nor­ge.

Bå­den var på vej til Ton­gi­jang i Ki­na, hvor va­rer­ne skul­le sa­el­ges på det sor­te mar­ked. At Ki­na var desti­na­tio­nen for de man­ge bjør­ne­po­ter, er ik­ke til­fa­el­digt. Her er bjør­ne­po­ter en de­li­ka­tes­se og bli­ver bl.a. brugt i gril­l­mad og for­skel­li­ge sup­per. Det an­slås, at va­er­di­en for en bjør­ne­po­te er ca. 1.000 dol­lar – sva­ren­de til 6.660 dan­ske kr.

Eks­per­ter me­ner, at po­ter­ne stam­mer fra ud­ryd­nings­tru­e­de bjør­ne fra Hi­ma­laya og fra den bru­ne bjørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.