Nej, fle­re ti­mer gi­ver mas­ser af spild­tid

BT - - DEBAT -

JAKOB STEGELMANN

star­te­de, skul­le min dreng i 6. klas­se. Den­gang slap han klok­ken 15 som det se­ne­ste, men nu har han gå­et i 7. klas­se et år med ti­mer til klok­ken 16. Og det er sent. Isa­er i vin­ter­må­ne­der­ne. Jeg kan for­stå, at sko­ler­ne ta­ck­ler sko­lere­for­men for­skel­ligt. Men ud fra mi­ne eg­ne er­fa­rin­ger kan jeg kon­sta­te­re, at det ik­ke fun­ge­rer for min søns ved­kom­men­de. Jeg hav­de hå­bet på, at der med de la­en­ge­re sko­le­da­ge blev le­ve­ret no­get me­re vi­den, un­der­vis­ni ng og ind­hold. Men det har ik­ke va­e­ret min op­le­vel­se.

DA DET HE­LE

skuf­fet over, at der på min søns sko­le ik­ke har va­e­ret den ek­stra be­va­e­gel­se hver dag, som blev lo­vet. Det lød el­lers for­nuf­tigt. Men i ste­det er det ba­re ble­vet til fle­re ti­mer i sko­len uden me­re ind­hold. Det vil si­ge, at der er mas­ser af spild­tid, hvor bør­ne­ne ba­re ha­en­ger på sko­len el­ler ser film for at fyl­de ti­den ud.

JEG ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.