Ja, om­va­elt­nin­gen er ved at ba­e­re frugt

BT - - DEBAT -

ANNI MATTHIESEN

tror sta­dig, at fol­ke­sko­lere­for­men var den be­slut­ning, der skul­le til for at sik­re stør­re fag­lig­hed og un­der­støt­te bør­ne­ne fremad­ret­tet. Det har va­e­ret en stor om­va­elt­ning for la­e­re­re og ele­ver. Men jeg for­nem­mer helt klart, at det bli­ver bed­re og bed­re, og at la­e­rer­ne tror på re­for­men. Set i baks­pej­let var fejl­en fra po­li­tisk si­de dog, at man ik­ke gjor­de det klart nok fra star­ten, at det vil­le ta­ge tid at vaen­ne sig til det nye. Men det gør mig sta­dig ked at hø­re de ne­ga­ti­ve ek­semp­ler. For så er der sta­dig ste­der i lan­det, hvor man ik­ke har ta­get for ek­sem­pel be­va­e­gel­se og un­der­vis­nin­gen al­vor­ligt nok.

JEG HÅ­BER OG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.