FOCACCIONE PEPERONI E ALICI

BT - - SOMMER -

AElt al­le in­gre­di­en­ser­ne til dej­en sam­men – brug even­tu­elt en rø­re­ma­ski­ne. Kom dej­en i en stor skål, og da­ek den til med film. Stil den et lunt sted, og lad den ha­e­ve i om­kring en ti­me. Når dej­en som mini­mum er ha­e­vet til dob­belt stør­rel­se, skal du for­me den til kug­ler på om­kring 400 g. La­eg kug­ler­ne på en ba­ge­pla­de med ba­ge­pa­pir, stil ba­ge­pla­den et lunt sted, og lad dej­en ha­e­ve i yder­li­ge­re en til to ti­mer. Skyl pe­ber­frug­ter­ne. Ska­er mozza­rel­la­en i ski­ver. Rul de en­kel­te dej­kug­ler ud til rek­tang­ler, og kom to­matsau­ce, an­sjo­ser, oli­ven og mozza­rel­la på.

VED GRILLEN For­be­red grillen til di­rek­te var­me – ca. 180 °C. Hvis du bru­ger en kul­grill, skal du bru­ge bri­ket­ter i en ma­eng­de, der om­trent sva­rer til en halv grillstar­ter. La­eg pe­ber­frug­ter­ne på ri­sten, og luk lå­get. Grill dem, ind­til de er blø­de og mø­re. Tag dem af grillen, fjern skra­el­len, og tag frø­e­ne ud. Ska­er dem der­ef­ter i ski­ver, og for­del dem på dejstyk­ker­ne. Varm nu grillen op (in­di­rek­te var­me) til ca. 180 °C. La­eg ba­ge­ste­nen på ri­sten, og lad den for­var­me i ca. 15 mi­nut­ter. Stil ba­ge­pla­den med fo­cac­ci­a­brø­d­e­ne på den var­me sten, og bag dem i 40 mi­nut­ter un­der luk­ket låg. Tilsa­et til sidst nog­le drå­ber oli­veno­lie, sort pe­ber og hak­ket pur­løg.

TIP Du kan og­så kom­me fo­cac­ci­a­brø­d­e­ne i en dryp­bak­ke og an­brin­ge den på ba­ge­ste­nen – så be­va­rer brø­d­et bed­re for­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.