Blev MH370 sty­ret i ha­vet?

BT - - NYHEDER -

SELVMORDSFLY fly­et kan va­e­re styr­tet ned af en per­son.

»Der er en mu­lig­hed for, at no­gen hav­de kon­trol­len over fly­et til sidst, og vi for­sø­ger ak­tivt at fin­de be­vi­ser, der kan un­der­støt­te det­te,« forta­el­ler Pe­ter Fo­ley fra The Au­stra­li­an Trans­port Sa­fe­ty Bu­reau iføl­ge The Gu­ar­di­an.

MH370 hav­de kun va­e­ret i luf­ten i 38 mi­nut­ter, in­den man mi­ste­de kon­tak­ten til fly­et. Si­den har in­gen hørt fra no­gen af fly­ets pas­sa­ge­rer. OM MH370

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.