Di­gi­tal af­pres­ning

BT - - NYHEDER -

Brug din sun­de for­nuft Hvis du får en mail el­ler ser en we­ban­non­ce med et til­bud, der ly­der for godt til at va­e­re sandt, skal du ik­ke åb­ne den. Man bør al­tid va­e­re kri­tisk over for ind­hold, in­den man klik­ker og åb­ner det. Er der log­o­er og links, kan man hol­de mu­sen hen over dem og se, om det fø­rer der­hen, hvor det gi­ver sig ud for. Hvis ik­ke, skal man la­de va­e­re med at klik­ke på det. Hvis du er i tvivl Kil­de: Rå­det for Di­gi­tal Sik­ker­hed, Nor­ton, Pe­ter Kru­se, it-sik­ker­hed­s­eks­pert hos CSIS Securi­ty Group, Hen­rik Lar­sen, le­der af it-sik­ker­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen DKCert.

Har du mod­ta­get en mista­en­ke­lig fil, er det en god idé at scan­ne den for virus. Det kan blandt an­det gø­res hos on­li­ne­tje­ne­sten ’Viru­sto­tal’, hvor man kan up­lo­a­de mista­en­ke­li­ge fi­ler, som ef­ter­føl­gen­de bli­ver grun­digt scan­net for ska­de­ligt ind­hold. På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.