Be­tal al­drig lø­se­pen­ge til it-kri­mi­nel­le

BT - - NYHEDER -

»Vi fra­rå­der al­tid, at man be­ta­ler pen­ge til de kri­mi­nel­le. For det før­ste er man in­di­rek­te med til at støt­te de­res for­bry­del­ser, og vi ved, at de blandt an­det bru­ger pen­ge­ne på at ud­vik­le nye og me­re ef­fek­ti­ve me­to­der. Men man skal og­så hu­ske, at der al­drig er ga­ran­ti for, at bag­ma­en­de­ne rent fak­tisk hol­der, hvad de lover. Selv­om du over­fø­rer man­ge tu­sind kro­ner, kan du ik­ke vi­de dig sik­ker på, at du får di­ne op­lys­nin­ger igen.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.