Den en­som­me ulv

BT - - NYHEDER -

Pro­gram­mø­ren, der in­ter­es­se­rer sig for at ud­vik­le og ska­be pro­gram­mer, der kan tvin­ge sig ad­gang til pri­va­te og of­fent­li­ge com­pu­te­re og af­pres­se com­pu­te­rens ejer. Det er hjer­nen bag, der ser en god for­ret­ning i at sa­el­ge til dem, der ik­ke selv har for­stand på pro­gram­me­ring. Og som sam­ti­dig kan få pro­cen­ter af de mel­lem­ma­end, han sa­el­ger til. Her kan han langt let­te­re skju­le sig og nemt tje­ne pen­ge. Den­ne grup­pe vil vok­se, vur­de­rer eks­per­ter, da det rent psy­ko­lo­gisk kra­e­ver min­dre at stja­e­le fra folk, man ik­ke ser i øj­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.