De or­ga­ni­se­re­de ban­der

BT - - NYHEDER -

Ope­re­rer li­ge­som pri­va­te virk­som­he­der med for­skel­li­ge af­de­lin­ger, der for­sø­ger at fin­de et mar­ked til de­res ’pro­duk­ter’ i sto­re de­le af ver­den. Fle­re af dem hol­der til i Rusland, men har sam­ti­dig folk an­sat i for­skel­li­ge an­dre lan­de, der kan hja­el­pe med at til­pas­se de­res an­greb og fin­pud­se de­res sprog­brug, så det frem­står ae­g­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.